תקנון

תקנון ותנאי שימוש באתר 

 1. תקנון זה, מסדיר את התנאים לשימוש באתר האינטרנט של חברת GDISPENSERS בע"מ להלן 'תקנון' או 'תנאי השימוש'.
 2. הצפייה, השימוש והרכישה באתר כפופים לכל הוראות התקנון ולהוראות כל דין.
 3. חברת GDISPENSERS בע"מ רשאית ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות מעת לעת את הוראות תקנון זה, כולן או קצתן וכל מסמך אחר המסדיר את תנאי ההתקשרות בין קהל לקוחותיה לבינה.
 4. מובהר, כי כלל התנאים בתקנון זה כפופים לכל דין לרבות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ותקנותיו.


תנאי הרכישה באתר

 1. כלל הרכישות באתר מתבצעות מחברת GDISPENSERS בע"מ (ג'ידיספנסרס בע"מ) ח.פ 516808763 ואשר פרטיה מפורטים בהמשך תקנון זה.
 2. התנאים המופיעים בתקנון זה ו/או הרכישה מהאתר כפופים לדיני מדינת ישראל לרבות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 והתקנות אשר הותקנו על פיו ובכל מקרה של התנגשות, הוראות הדין גוברות.
 3. הזמנה באמצעות האינטרנט : ניתן להזמין מוצרים באמצעות אתר האינטרנט של החברה על ידי מילוי טופס בקשה להזמנה (לאחר הוספת המוצר/ים לסל הקניות שבאתר), לאחר בדיקת ההזמנה תשלח אליך בדוא"ל המאשרים את קיום ההזמנה. במקרים בהם יעלה הצורך בבירור פרטים נוספים לצורך קיום ההזמנה, נציג מטעם חברת GDISPENSERS בע"מ יצור קשר בדוא"ל. ההזמנה תקפה רק לאחר הוצאת חשבונית וביצוע תשלום. עצם מילוי הפרטים וביצוע ההזמנה באתר אינו מעיד על ביצוע עסקה.
 4. למען הסר ספק, מניין ימי האספקה יחל רק לאחר אישור העסקה וקבלת תשלום בפועל.
 5. טעות סופר – פורסם מחיר גבוה ו/או נמוך באופן קיצוני ביותר ממחירו הממוצע הנהוג ו/או פורסם מוצר שלא קיים עוד ו/או מפרט ו/או סרטון/תמונה להמחשה אשר נפלה בהם טעות הקלדה ו/או תקלה תהיה רשאית, חברת GDISPENSERS בע"מ, לבטל את העסקה בכפוף להודעה לקונה (באם נתקבל תשלום הרוכש יקבל החזר כספי באופן מידי).
 6. חברת GDISPENSERS בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להכריז על מכירות מיוחדות, לקבוע את תוקפן, לקצרן או להאריכן מפעם לפעם והכל על פי דין.
 7. אפשרויות התשלום בעת ההזמנה: ניתן לשלם באמצעות אחד מכרטיסי האשראי הנבחרים או באמצעות פייפאל.
 8. אספקת מוצרים שנרכשו במסגרת הזמנה מהאתר – כל המוצרים המוצעים למכירה באתר מסופקים בשיטת אספקה 'עד הדלת'. ביחס לכל מוצר ניתן למצוא בדף המוצר באתר את זמני השילוח האפשריים למוצר זה. חשוב לציין כי במעבר לתשלום מעגלת הקניות תוצגנה האפשרויות הסופיות ומחיר השילוח לאחר שקלול כלל המוצרים בהזמנה.
 9. שליחות 'עד הדלת' –
  חברת GDISPENSERS בע"מ מספקת שירות של משלוחים עד הבית באמצעות חברות שילוח חיצוניות. השירות מוענק בכל הארץ והעולם, בהתאם למגבלות ותנאי השירות של חברות השילוח המספקות את השירות. על כן, משלוחים למקומות מסויימים יכולים לחרוג מזמן המשלוח המצוין באתר (בהתאם לעומס במעברי הגבול ובמכס).
  עלות המשלוח: העלות הינה כפי שמצוין באתר ובנוסף לעלות ההזמנה עצמה אלא אם כן צוין במפורש אחרת. 
 10. חברת GDISPENSERS בע"מ תפעל כדי לספק את המוצר במשלוח עד לבית הלקוח בהתאם לימי העסקים כמצוין באתר. למען הסר הספק, ימי עסקים הינם ימי ראשון עד חמישי לא כולל יום שישי, שבת, ערבי חג, חג וימי שבתון. במעמד אספקת המוצר ייתכן והלקוח יידרש להציג לשליח מסמך מזהה רשמי עם תמונה ואשר פרטיו תואמים את פרטי מבצע העסקה.
 11. לגבי מוצרים שאינם מוצרי סבלות, הלקוח רשאי לתת הנחיות לשליח לגבי האפשרות להשאיר את החבילה במקום מוסכם. יובהר כי הסכמת הלקוח ומתן הנחיות לשליח על השארת החבילה במקום מוסכם, מטילים על הלקוח את האחריות במקרה של אובדן או גניבה.
 12. חברת GDISPENSERS בע"מ שומרת לעצמה את הזכות ושיקול הדעת להחליט ולבצע את שילוח ההזמנה דרך אחד ממחסני החברה ברחבי עולם.


מדיניות ביטול עסקה

 1. רכישה באמצעות אתר האינטרנט הינה עסקת מכר מרחוק כמפורט בסעיפים 14(ג)(1), 14(ד), 14ג1, 14ה(א) ו-(ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 (להלן: ‘’חוק הגנת הצרכן").
 2. ביטול עסקת מכר מרחוק תתאפשר בהתאם לתנאים המפורטים בסעיפי החוק דלעיל ואשר מתומצתים להלן למען הנוחות. למען הסר הספק, בכל מקרה של התנגשות בין התמצות לבין הוראות החוק, הוראות החוק יגברו:
 3. לקוח יהיה רשאי לבטל עסקה שביצע באתר GDISPENSERS באם לא עברו 14 יום ממועד קבלת המוצר וזאת באמצעות פניה במכתב, בפנייה מקוונת (דרך אתר האינטרנט) או דוא"ל:
  • בדוא"ל [email protected] 
  • בפנייה דרך "צור קשר" באתר.
  • צרכן שהוא אדם בעל מוגבלות, אזרח ותיק (מגיל 65 ומעלה) או עולה חדש יהיה זכאי לבטל עסקה כאמור תוך 4 חודשים בעמידה בתנאים המפורטים בהמשך .
  • לקוח אשר יבקש לבטל עסקה בגין פגם אשר קיים במוצר אשר קיבל או עקב אי התאמה בין המפורסם לבין יכולותיו של המוצר בפועל יקבל את מלוא כספו בחזרה.
  • במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם אשר נפל במוצר, יחולו דמי ביטול בסך 10% או 100 שקלים לפי הסכום הגבוה מביניהם.
  • החזרת התשלום תתבצע בתוך 14 ימים מקבלת המוצר נשוא העסקה בחברת GDISPENSERS בע"מ ובהתאם להנחיות משירות לקוחות.
  • לא נאפשר ביטול עסקה במקרים שבהם על פי החוק זכות הביטול אינה חלה, ובכלל זאת:
   • מוצרים שלא ניתן להחזירם על פי דין
   • טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה
   • מוצרים אשר אריזתם נפתחה או נפגמה.
   • עסקאות ששולמו על ידי שובר מתנה או קופון.
 1. זכויות קנייניות וסימני מסחר- כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, התמונות, סרטוני הוידאו, העיצובים, הטקסטים, המפרטים וכל מידע אחר באתר, הינם בבעלותה הבלעדית של חברת GDISPENSERS בע"מ ואין לעשות בהם כל שימוש אלא באישור מראש ובכתב מחברת GDISPENSERS בע"מ.
 2. מדיניות הגנת הפרטיות בעת שימוש באתר האינטרנט – לצורך קבלת הצעה, השלמת הזמנה ו/או מסירת מידע נוסף, יתבקש הלקוח להשאיר באתר פרטים אישיים (כגון שם, טלפון, כתובת, כתובת דוא"ל). מידע זה נדרש לצורך השלמת הפעולות המבוקשות על ידי הלקוח. מידע זה לא יימסר לצד ג', למעט במקרים בהם נהיה מחויבים לכך על פי חוק ו/או הוראת בית משפט ו/או דרישה מחייבת מרשות מוסמכת לכך.


אחריות ותנאים החלים בעת הרכישה

 1. אחריות תינתן לטובין כהגדרתם בתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) תשס"ו 2006, בעלות של 60 ₪ ומעלה ולתקופה בת שנה אלא אם צויין אחרת במפורש ובכתב.
 2. ההזמנה ו/או החשבונית שצורפה במועד הרכישה היא בלבד הקובעת לגבי תקופת האחריות ותנאי האחריות. האחריות תינתן אך ורק ללקוחות שרכשו את המוצר ישירות מחברת GDISPENSERS בע"מ (לא תינתן אחריות למוצרים שנרכשו דרך מפיץ כלשהו).
 3. תקופת האחריות מתחילה ביום מסירת המוצר ללקוח. כל האחריות הינה לתיקון ו/או החלפת מוצר בלבד.
 4. בתקופת האחריות, מוצר שיראה לחברה פגום ואשר לפי שיקול דעתה בלבד, נפגע עקב עבודה בתנאי שימוש רגילים ו/או שקיים פגם בייצורו, יוחלף או יתוקן, ללא תשלום. כמו כן, במידה ולא קיים המוצר במלאי החברה ו/או נפסק יצורו, תחליף החברה את המוצר הפגום במוצר שווה ערך באיכותו ובביצועיו ו/או טוב יותר, ובכפוף לדין.
 5. לצורך מימוש האחריות, יש לפנות לשירות לקוחות דרך כפתור 'צור קשר' באתר ולהודיע על מוצר שנראה כי אינו פועל כראוי. חברת GDISPENSERS בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להתנות החלפת מוצר בהחזרה של המוצר התקול על ידי הרוכש. יש לשלוח את המוצר התקול כשהוא ארוז בצורה שתבטיח מניעת נזק וכשהוא מבוטח בשוויו המלא על חשבון השולח בצירוף תעודת אחריות וחשבונית המהווה הוכחת רכישה.
 6. קבלת המוצר המוחזר אינה מהווה הכרה בפגם ו/או בקלקול כלשהו במוצר ואינה מהווה התחייבות להחלפתו, אלא אם סוכם אחרת עם שירות הלקוחות.
 7. במקרים הבאים לא תחול האחריות על המוצר:
 • במידה ולדעת החברה למוצר נגרם נזק פיזי נראה לעין ו/או כל נזק אחר שלטעמה של החברה אינו בשליטתה.
 • אם המוצר נפגע, לדעת החברה, כתוצאה משימוש שאיננו תואם את הוראות ההפעלה ו/או משימוש לא נכון במוצר ו/או מתאונה ו/או מכוח עליון לרבות רעידת אדמה, שריפה, ברק, מלחמה ומקרים נוספים עליהם אין לחברה שליטה.
 • אם לדעת החברה, בוצע תיקון ו/או שינוי כל שהוא במוצר ובכל מקרה של שילוב / חיבור לא מתאים ו/או לא נאות של מוצר/י החברה בינם לבין עצמם או של מוצרי החברה ומוצרים אחרים.
 • במקרים בהם המוצר נפגע כתוצאה מהזנחה או רשלנות.
 1. האחריות למוצר אינה כוללת תמיכה טכנית כלשהי ו/או חובת הדרכה לגבי הפעלת המוצר.


הגבלת אחריות למוצר

 1. חברת GDISPENSERS בע"מ לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד לרבות לגוף ו/או לציוד שייגרם כתוצאה מרכישת ו/או שימוש במוצר ו/או כתוצאה מפעולה לא תקינה עם המוצר, אלא אך ורק לתיקונו ו/או החלפתו בכפוף לתנאים המפורטים לעיל.
 2. חברת GDISPENSERS בע"מ אינה אחראית לנזק תוצאתי ו/או נסיבתי ו/או לאובדן רווח ישיר ו/או עקיף ו/או כלכלי ו/או אבדן רווחים, הכנסה, עסקים, פגיעה במוניטין, ו/או נזק כספי אחר כלשהו ו/או עוגמת נפש, הקשורים במישרין או בעקיפין למוצר, ולא יינתנו פיצויים כלשהם.
 3. לחברת GDISPENSERS בע"מ אין כל התחייבות בכל הקשור להתאמת המוצר למטרות השונות מייעודו הספציפי, או בכל הקשור לשוויו ורווחיותו למפיץ.


דרכי התקשרות עם הנהלת  חברת GDISPENSERS בע"מ

כתובת למשלוח דברי דואר GDISPENSERS בע"מ ח.פ 516808763

הרצל 66 חדרה ישראל מיקוד 3826729

טלפון – 050-4245235

עגלת הקניות0
There are no products in the cart!
חזרה לחנות
0

השקת המוצר!

אנו שמחים לבשר כי סיימנו את פיתוח הדיספנסר הייחודי שלנו בעל פטנט בינלאומי.
לרגל ההשקה ניתן לבצע רכישה מוקדמת לכל המוצרים הבלעדיים שלנו.
*זמני אספקה בשל ההשקה הם עד 90 יום.